divendres, 19 de desembre de 2008

El català a les lletres ebrenques (18)

A principis de segle XX, alguns històrics escriptors varen part de la seua tasca a l'àmbit teatral. Aquest va ser el cas de Mn. Joaquim Garcia Girona o Mn. Tomàs Bellpuig, que entenien el teatre com una manera de difondre els sentiments religiosos, o de Sebastià Juan Arbó i Joan Cid i Mulet, que tiraren endavant grups dramàtics d'interès. El matarranyenc Desideri Lombarte també va fer recreacions teatrals de notable interès. El cas més especial és el de Joan Povill i Adserà, fill de Vilalba dels Arcs (Terra Alta), mestre de professió, que és l'autor de la famosa passió d'Olesa de Montserrat. Durant el franquisme, el teatre va ser una de les arts que més va sofrir la censura. A casa nostra hi ha dos autors remarcables, els quals ja hem fet esment en posts anteriors. El tortosí Manel Pérez i Bonfill ha dirigit nombrosíssimes obres teatrals en la que ha estat la passió de la seua vida, en un home lliurat al camp de les lletres. L'ampostí Josep Ferré i Royo és l'autor d'una gran quantitat d'obres, la majoria de les quals en llengua catalana. També ha fundat grups teatrals a Amposta i va ser el director del Grup de teatre planer durant 10 anys. La gran figura teatral de casa nostra, però, sobre la qual vàrem parlar en el post referent a la Generació de 1952, és Ricard Salvat, una dels més prestigiosos directors teatrals catalans en l'actualitat.Avui dia hi ha nombrosos grups teatrals arreu de les nostres comarques, tots els quals actuen en llengua catalana, la qual cosa és un tret ben significatiu. Entre els directors teatrals destacarem els casos de Lluís Navarro, de Sant Jaume d'Enveja, Pere Izquierdo, de la Sénia, i Xavier Aragó, de Santa Bàrbara. Aragó ha teatralitzat la vida de Joan Cid i Mulet (Pretenen emmudir les veus), Sebastià Juan Arbó, Artur Bladé i Desumvila (Blat d'Orió) i del General Cabrera (Pàtria i Diòcesi). Quant a autors de teatre, hem de fer esment de Manolita Nadal, d'Ulldecona, i de Baltasar Casanova, de Deltebre. Nadal ha publicat l'obra Black is Black, i també un interessant llibre sobre les obres teatrals estrenades a l'institut Joaquim Bau de Tortosa. Domingo Segura és autor de la història del grup teatral de La Sènia. El vinarossenc Joan Carles Bellviure Simón ha estrenat obres com "L'exprés de les onze i deu", "La memòria de l'aigua", o "Z i l'habitació 113".El premi de teatre La Carrova, que atorga l'Institut d'Estudis comarcals del Montsià, té un notable prestigi ja que l'obra es publica i, si és possible, es representa, la qual cosa és tot un al·licient per als autors. Tambe hi ha el premi Carlota de Mena, que atorga l'IMACT de Tortosa.No cal dir que una de les grans atraccions teatrals del territori és la Passió d'Ulldecona, la versió catalana del qual és de l'escriptor mallorquí Jaume Vidal i Alcover. També es representen els Pastorets a poblacions com La Fatarella (Terra Alta).